Ten e-kurs jest zwieńczeniem wysiłków projektu ID GAMES. Jest on skierowany do trenerów, opiekunów i osób ze społeczności lokalnej, które są zainteresowane włączeniem i wzmocnieniem pozycji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs przeprowadzi uczestników przez wszystkie etapy zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, nauczy ich jak wdrożyć innowacyjną metodologię współtworzenia gier partycypacyjnych w żywych laboratoriach, a także jak wykorzystać 6 poważnych gier ID GAMES do wzmocnienia umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kurs składa się z 4 modułów i jest dostępny na polach:

- Poznanie projektu ID GAMES, partnerstwa i instruktorów.

- Definiowanie niepełnosprawności intelektualnej, poziomów jej zaawansowania, potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i metod ich wspierania

- Badanie, jak wykorzystać poważne gry do włączenia i wzmocnienia pozycji osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Nauczenie się, jak wdrażać innowacyjne współtworzone żywe laboratoria ID GAMES.

Moduły składają się z rozdziałów i podrozdziałów, które możesz stopniowo otwierać i śledzić w trakcie trwania kursu. W tym celu kliknij na tytuł każdego rozdziału lub podrozdziału, aby go otworzyć. Materiały zawierają filmy z prezentacjami, wywiady, dokumenty tekstowe i pdf-y, dodatkowe źródła, jak również quizy, które pozwolą Ci ocenić Twoje wyniki w nauce. Do rozdziałów i podrozdziałów modułów możesz zajrzeć w każdej chwili, gdy jesteś zalogowany. Na końcu kursu znajduje się również kwestionariusz oceny E-kursu jako doświadczenia dla Ciebie. Twoje uwagi są cenne, aby ulepszyć e-kurs. Po ukończeniu e-kursu i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte na końcu każdego modułu otrzymasz certyfikat uczestnictwa.

Moduł 1

Dzięki temu modułowi wprowadzającemu będziesz mógł:

 - dowiedzieć się więcej o projekcie ID GAMES

 - poznać partnerów projektu

 - poznać instruktorów prowadzących lekcje oraz członków zespołu projektowego

 - dowiesz się, jak najlepiej wykorzystać e-kurs, korzystając z przewodnika


Moduł 2

Kluczowymi efektami uczenia się będą:

- zdefiniowanie terminu "niepełnosprawność intelektualna" oraz stopni jej nasilenia

- uświadomienie sobie głównych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz istniejących metod ich wspierania

- zbadanie postaw osób pełnosprawnych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną

- uświadomienie sobie zmian społecznych, które wymuszają integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną

- zastanowienie się nad metodami inkluzji stosowanymi w waszym kraju


Moduł 3

Kluczowe efekty uczenia się będą następujące

 - zrozumienie, czym jest poważna gra

 - zastanowienie się, w jaki sposób gry mogą wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 - sprawdzenie, jak dostosować grę do konkretnych potrzeb

 - nauczenie się, jak grać w 6 poważnych gier w ramach projektu ID GAMES

 - zastanowienie się nad opiniami specjalistów na temat gier

 - doświadczenie wpływu gier na osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Moduł 4

Kluczowe efekty uczenia się to

 - zrozumienie założeń i celu wydarzenia

 - uczenie się krok po kroku, jak realizować warsztaty z współtworzenia gier

 - uświadomienie sobie wyzwań i możliwości

 - refleksja nad opiniami profesjonalistów

 - doświadczenie zmiany nastawienia uczestników warsztatów