O projekcie

Projekt "ID GAMES" opiera się na przekonaniu, że każda osoba powinna otrzymać szansę bycia zaakceptowaną, docenioną i mieć równe szanse na rozwój swoich umiejętności i osobowości. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych to kluczowe cele projektu "ID GAMES", który proponuje nową metodologię partycypacyjnych laboratoriów życia dla włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez współtworzenie gier w społecznościach lokalnych.

Ponadto ID GAMES wzmacnia praktyczne, poznawcze i społeczne umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez 6 poważnych gier, które zostały stworzone z ich udziałem od pomysłu do dopracowania. Wreszcie, kurs zwiększa umiejętności i kompetencje trenerów osób z niepełnosprawnością intelektualną, odpowiednich specjalistów, opiekunów i organizacji zajmujących się tymi osobami.

O e-kursie ID GAMES

Ten e-kurs jest zwieńczeniem wysiłków projektu ID GAMES. Jest on skierowany do trenerów, opiekunów i osób ze społeczności lokalnej, które są zainteresowane włączeniem i wzmocnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs przeprowadzi uczestników przez wszystkie etapy zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, nauczy ich jak wdrożyć innowacyjną metodologię współtworzenia gier partycypacyjnych living labs, a także jak wykorzystać 6 poważnych gier ID GAMES do wzmocnienia umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kurs składa się z 4 modułów i jest dostępny na polach:

  •     Poznanie projektu ID GAMES, partnerstwa i instruktorów.
  •     Definiowanie niepełnosprawności intelektualnej, poziomów jej zaawansowania, potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i metod ich wspierania
  •     Badanie, jak wykorzystać poważne gry do włączenia i wzmocnienia pozycji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  •     Nauczenie się, jak wdrażać innowacyjne współtworzone żywe laboratoria ID GAMES.
Moduły składają się z rozdziałów i podrozdziałów, które możesz stopniowo otwierać i śledzić w trakcie kursu. W tym celu kliknij na tytuł każdego rozdziału lub podrozdziału, aby go otworzyć. Materiał zawiera filmy z prezentacjami, wywiady, dokumenty tekstowe i pdf-y, dodatkowe zasoby, jak również quizy, które pozwolą Ci ocenić Twoje wyniki w nauce. Rozdziały i podrozdziały modułów możesz odwiedzić w każdej chwili, gdy jesteś zalogowany. Na końcu kursu znajduje się również kwestionariusz oceny E-kursu jako doświadczenia dla Ciebie. Twój wkład jest cenny, aby ulepszyć e-kurs. Po ukończeniu e-kursu i udzieleniu odpowiedzi na quizy znajdujące się na końcu każdego modułu otrzymasz certyfikat uczestnictwa.
1 Courses Image PL.png

Moduł 1

Polish Course (Polski)
2 Courses Image PL.png

Moduł 2

Polish Course (Polski)
3 Courses Image PL.png

Moduł 3

Polish Course (Polski)
4 Courses Image PL.png

Moduł 4

Polish Course (Polski)
Proces rejestracji i zapisów

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w E-kursie postępuj zgodnie z następującą dwuetapową procedurą rejestracji/zapisu

Krok 1. Rejestracja na platformie Moodle

Aby zarejestrować się na platformie, należy kliknąć na kolejny przycisk z nazwą "Zarejestruj się teraz" lub kliknąć na jasnoczerwony przycisk w prawym górnym rogu tej strony z nazwą "Zarejestruj się".

*Nie zapomnij po rejestracji sprawdzić swojego maila i potwierdzić go klikając w link wysłany automatycznie przez platformę!
Krok 2. Zapisz się do modułu

Po potwierdzeniu konta, zostaniesz przekierowany na tę stronę i powinieneś zapisać się na wybrany przez siebie moduł klikając na przycisk przy każdym module z nazwą "Zapisz się".

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, pobierz przewodnik po platformie z następnego przycisku

Partnerstwo

Więcej o projekcie ID GAMES

Według Światowej Organizacji Zdrowia (2021) szacuje się, że 1 miliard ludzi żyje z jakąś formą niepełnosprawności (10-15% całej populacji). Niestety tylko 18,23% osób pełnosprawnych ma pozytywny stosunek do osób z niepełnosprawnością intelektualną i angażuje się w kontakty z nimi jako przyjaciele lub sąsiedzi (Meyer et,1998). Pozostałe 25,84% wydaje się nie mieć świadomości, podczas gdy 55,93% wyraża wrogość wobec integracji tych osób w społeczności.

Partnerzy projektu ID GAMES połączyli swoje różne ekspertyzy, aby opracować innowacyjną metodologię włączania społecznego i rozwijania umiejętności poznawczych, praktycznych i społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także aby podnieść kompetencje ich trenerów, specjalistów pracujących z nimi, ich opiekunów i młodych wolontariuszy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie ID GAMES, celach, produktach, działaniach i nowościach odwiedź naszą stronę internetową!

ID Games
Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance their inclusion

Contact Info
email: info@challedu.com

“This project has been funded with the Support from the European Commission. This website reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”

ID GAMES (2019-1-EL01-KA204-062517)